Linkgeld privacybeleid


Inleiding
In deze privacyverklaring lees je over hoe jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Linkgeld.nl van al haar leden verwerk. Indien je lid bent van linkgeld,nl geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. De privacyverklaring zal door omstandigheden soms gewijzigd kunnen worden. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is Michael Boeckmann van linkgeld.nl. Voor alle vragen rondom de gegevens kan contact opgenomen worden via e-mailadres linkgeld@gmx.com

2. Beveiliging
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Linkgeld passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Indien nodig zal er een beveiligde verbinding worden aangemaakt. De database met persoonsgegevens wordt beveiligd door mb-itprofessional. Voor alle vragen rondom deze beveiliging kunt u contact met hem opnemen via mb-itprofessional.nl. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Jouw gegevens worden alleen beheerd op de beveiligde server van eerdergenoemde.

3. Welke gegevens verwerkt Linkgeld en voor welk doel
3.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Naam, adresgegevens, geslacht, ip-adres
b) e-mailadres
c) leeftijd

3.2 Linkgeld verwerkt de in sub 3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::
a) jouw naam, adres, geslacht en ip-adres worden gebruikt om te kijken of accounts voldoen aan de Algemene Voorwaarden. Dus om eventuele dubbele accounts te kunnen achterhalen. Daarnaast om te kijken of u woonachtig bent in Nederland of in Bellgië
b) jouw e-mailadres en gebruikersnaam worden gebruikt om contact met elkaar te hebben over zaken als uitbetalingen of de vragen die je hebt. Daarnaast worden deze gebruikt op de marktplaats indien je de punten van linkgeld met een ander lid als vorm van geld wilt gebruiken.
c) lidmaatschap onder de 18 jaar is op linkgeld niet toeegstaan.

De gegevens die door ons worden opgeslagen worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om wettelijke verplichting na te kunnen komen.

E-mail berichtgeving:
Linkgeld zal zeer incidenteel jouw gebruikersnaam en e-mailadres gebruiken voor een e-mail / nieuwsbrief met belangrijk nieuws.

4. Cookies
Lnkgeld gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Daarnaast worden via linkgeld cookies geplaatst door derden, bijvoorbeeld door adverteerders of mediabedrijven. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek wordt opgeslagen in de brwoser. Linkgeld gebruikt cookies puur voor de functionaliteit. U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u al opgeslagen cookies daar verwijderen.
Meer over cookies blokkeren en toestaan vind je bijvoobeeld in dit artikel
Meer over cookies verwijderenn vind je bijvoobeeld in dit artikel

5. Bewaartermijnen
Linkgeld verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Direkt na beëindigen van het lidmaatschap door jouw of door ons worden de persoonsgegevens meteen verwijderd uit de database. Dit gebeurt vol automatisch.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
- In het ledenmenu zijn bijna alle gegevens die wij hebben door het lid zelf in te zien via de link "Gegevens. Alleen het ip-afres is daar niet zichtbaar. Via de webmaster van Linkgeld kun je een verzoek indienen om het ip-adres zoals dat bij ons bekend is in te zien, Linkgeld zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren".
- Indien je bezwaar wilt maken tegen de omschreven verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kan je eveneens contact opnemen met de webmaster via linkgeld@gmx.com
- Indien je het niet eens bent met dit privacybeleid kunt u via het menu op de pagina met jouw gegevens zelf het account verwijderen. De gegevens zijn dan onmiddellijk ook verwijderd uit onze databse met gegevens.