Linkgeld


Linkgeld is een ruilkring waar leden onderling van alles met elkaar kunnen ruilen, zonder daarvoor euro's nodig te hebben. De inspiratie is een combinatie van de al bestaande LETS kringen. Linkgeld is onderdeel van MFC Uren ruilen, een ruilsysteem gebaseerd op het ruilen van tijd. Dit systeem is weer onderdeel van MFC de Wijert, een stichting zonder winstoogmerk. Linkgeld is hier een onderdeel van en helpt mee in het beloont krijgen van de tijd van vrijwilligerswerk. Het is daarom ook nadrukkelijk niet de doelstelling van linkgeld om winst te maken. Als onderdeel van de stichting is het doel om vrijwilligerswerk beloond te krijgen.

Linkgeld is een ruil systeem waar leden van alles met elkaar kunnen ruilen. Het centrale ruilmiddel zijn de linkgeld punten. Alle deelnemers kunnen de punten op verschillende manieren verdienen. Ze kunnen echter niet geleend worden.

Vervolgens kunnen de vergaarde punten gebruikt worden voor de onderlinge hulp aan elkaar. Dit gebeurt via de interne marktplaats. Daar kunnen advertenties geplaatst worden en de punten kunnen gebruikt worden als onderling ruilmiddel.

Voor al het vrijwilligerswerk aan elkaar en met elkaar worden de punten dus gebruikt. Bij een voldoende saldo kunnen die ingeruild worden voor beloningen die nooit hoger zijn dan de maximale vrijwilligersvergoeding. De warde van de punten wordt bepaald aan de hand van de inkomsten. Deze worden in crypto's omgezet en in de kluis van de bank gelegd. De punten kunnen ten alle tijde omgeruild worden voor dat wat er in de kluis ligt.

En zoals Ghandi al zei, rijkdom is het loslaten van hebzucht. Of zoals wij denken, samenleven doe je samen, niet op basis van de neoliberale gedachtes zelfverrijking ten koste van een ander en andermans schulden. Rijkdom dient eerlijk verdeeld te worden om oorlogen te voorkomen en de vrede en rust in een samenleving te waarborgen. Linkgeld probeert zover het in haar mogelijkheden ligt hier een kleine bijdrage aan te leveren.

Linkgeld.nl, rijkdom voor iedereen. Wordt lid, bouw mee aan een eerlijke gelijkwaardige economie. Voor wat het waard is.

www.linkgeld.nl

Heeft u een vraag?
Neem gerust contact met ons op.