Linkgeld


Linkgeld is een ruilkring waar leden onderling van alles met elkaar kunnen ruilen, zonder daarvoor euro's nodig te hebben. De inspiratie is een combinatie van de al bestaande LETS kringen en de structuur van staatsgeld. De deelname is volledig gratis!

Ontstaan

Het idee is ontstaan na een zelfstudie naar geld, overheid en economie. Daaruit ontstond de verbazing hoe het toch kon dat de mens alles zo maar, kritiekloos en haast onnadenkend, voor lief nam. Alsof het systeem dat we nu hebben de enige is die er kan zijn. De verbazing dat weinigen op het idee komen om het geld en bankensysteem te reorganiseren. Ligt in de huidige wiskunde van het geld zelf, zoals u in "Wat is "geld"?" kunt lezen, niet de oorzaak van alle problemen? Waarom hebben we berhaupt schulden, wie zijn eigenaar van al die schulden, etcetera. Vanuit al die gedachtegangen, de kritische blik op overheden en banken, is linkgeld ontstaan. Met name de libertarische kijk op de economie en overheid, en de kijk op geld vanuit de economie van de Oostenrijkse school hebben hierbij geholpen. Hierdoor ontstond een alternatief ruilsysteem, zonder schulden.

Linkgeld 2

Linkgeld is een ruil systeem waar leden van alles met elkaar kunnen ruilen. Het centrale ruilmiddel zijn de linkgeld punten. In de eigen interne economie kunnen de punten op verschillende manieren vergaard worden. Ze kunnen echter niet geleend worden. In tegenstelling tot de neoliberale schulden economie, welke via de lobby bij de politiek gecontroleerd en gestuurd wordt door met name de multinationals en banken, zal in de linkgeld economie nooit enige vorm van schuld voorkomen. Wij zien schuld en rente op schuld als een verkapte vorm van slavernij voor de eigenaren van die schuld.

De inspiratie voor een schuldenvrije economie komt door de zelfstudie naar oa geld, de geschiedenis van geld en de verschillende visies op de economie. Na aanleiding daarvan is linkgeld ontstaan. Linkgeld komt onder andere voort uit het idee dat een ruilmiddel een dekking moet hebben om waarde te hebben. Vroeger was dat wel eens goud of zilver, in linkgeld is dat het bitcoinvermogen van de linkgeld-staatskas. Daarnaast is het verbazingwekkend dat ons huidige geld het fenomeen schuld bevat, terwijl het dus makkelijk zonder schuld kan. Schulden geeft volgens ons de eigenaren van die schulden veel te veel macht. Zie bijvoorbeeld de macht van instanties. De kosten van het overeind houden van het huidige, eigenlijk al lang failliete en met schulden schulden overladen systeem zijn inmiddels zo groot dat men blijkbaar allerlei eisen kan stellen, zoals vroeger in de slavernij. Waarbij het lijkt alsof je rechten op basisbehoeften als voedsel en eten en onderdak niet bestaan. Zodra je niet naar je eigenaren van de schuld luistert wordt je gestraft en kun je die basisrechten van de mens haast wel gedag zeggen. In de linkgeld economie zal dit soort gedrag van macht nooit en te nimmer voorkomen omdat wij vinden dat dit niet hoeft. De grootste oorzaak van dat het niet hoeft ligt toch in het feit dat linkgeld geen schulden kent, en geen rente op schulden.

Linkgeld is dus gebouwd na een zelfstudie en is gebaseerd op verschillende visies. De libertarische visie op de overheid en geld en de visie van de Oostenrijkse school op de economie zijn de basis. Of zoals Ghandi al zei, rijkdom is het loslaten van hebzucht. Of zoals wij denken, samenleven doe je samen, niet op basis van de neoliberale gedachtes zelfverrijking ten koste van een ander en andermans schulden. Rijkdom dient eerlijk verdeeld te worden om oorlogen te voorkomen en de vrede en rust in een samenleving te waarborgen. Het Stanford Prison Experiment laat daarnaast zien wat er met de mens gebeurt als een groep macht heeft, zij gaat die desnoods met extreme maatregelen, koste wat kost verdedigen. Ter vergelijking, des te groter de onvrede nu bij de burger, des te extremere maatregelen nemen machthebbers, van hoog tot laag niveau, om hun macht vast te houden. Vanuit libertarisch oogpunt van oa vrijheid een gevaarlijke ontwikkeling. Vanuit dat oogpunt zien wij onszelf als een soort algemeent nut bedienende instelling, die zichzelf geen tot nauwelijks enige vorm van macht toe eigent,

Structuur

De structuur van de linkgeld economie is gebaseerd op het bitcoin netwerk. Ook linkgeld wordt geregeld door drie mensen. Als in een soort van bestuur. Zij zorgen er alleen voor dat de site werkt en alles netjes afgehandeld wordt. Elk van de drie is vervangbaar, zo dat linkgeld ten alle tijde bruikbaar is. Als n van de drie door omstandigheden stopt, wordt er een nieuwe kandidaat uit het ledenbestand gezocht. Om vertrouwen in het linkgeld systeem te vergroten moet een kandidaat aan eisen voldoen. n is een kwaliteitscontrole, zodat mij misbruik van de macht over het linkgeld systeem ingegrepen kan worden. Het is bijvoorbeeld geen van de drie toegestaan, zoals bankiers dat in de neoliberale wereld wel doen, zichzelf te verrijken door in de database en met de enter toets cijfers aan hun rekening bij te schrijven. Linkgeld heeft als doel om iedereen gelijkwaardig mee te laten delen en om elke vorm zelfverrijking uit te sluiten.

Linkgeld.nl, rijkdom voor iedereen. Wordt lid, bouw mee aan een eerlijke gelijkwaardige economie. Voor wat het waard is.

Antoine, Michael, Willy

Heeft u een vraag?
Neem gerust contact met ons op.